SOLOS

SOLOS_LOGO_RAKET

Dit zijn wij

Wij zijn een creatief en inspirerend platform en een broedplaats voor jongeren van 16 t/m 27 jaar. Je hebt laagdrempelige plekken nodig waar je als jongere en jong professional met je eigen idee naartoe kan gaan. Een plek waar je anderen kan ontmoeten, kan samenwerken, experimenteren en groeien. Vanuit die gedachte zijn wij, Marcus en Marjoes, in 2008 met SOLOS gestart. Alle jonge mensen die iets willen doen op gebied van bijvoorbeeld film, mode, fotografie, dans, theater, taal, muziek, media en kunst zijn welkom bij ons.

Profiel

Dit zijn wij
SOLOS

Gevestigd in
‘s-Hertogenbosch

Gezichten achter SOLOS
Marcus Peters en Marjoes Corsten

Projecten
Culturele projecten naar ideeën van jongeren zelf en door-ontwikkelingsprojecten i.s.m. young professionals (o.a. Nieuwe filmers, Buitenzinnen (taal) en Transpicious (mode en design)).

Connectie met Raket
Tijdens brainstormsessies met SOLOS is de naam Raket ontstaan. Verder gaven gesprekken met SOLOS een eerste aanzet om de stichting op te gaan zetten.

Contact
globeglobemailfacebook

Dit doen wij

Met SOLOS bieden we jongeren de kans om hun ideeën om te zetten in energieke prestaties. We zijn een plek om talenten te ontwikkelen en ideeën uit te voeren met andere jongeren en in samenwerking met professionals. Daarnaast zijn we een broedplaats en bieden we de springplank naar professionaliteit. De insteek van Raket is in eerste instantie werk, dat is bij SOLOS niet zo. Wel gaan wij ook uit van talenten en dromen. We gaan aan de slag met iemands idee, niet met een mogelijke handicap. Iedereen die gemotiveerd is, is zeker welkom! Naast het delen van ons netwerk helpen we de jongeren met onze ervaringen op cultureel gebied en met onze locatie op Hinthamereinde 59 in Den Bosch waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
Marjoes: “We zijn beiden freelancers die meer dan fulltime met SOLOS bezig zijn. Marcus is fotograaf, ik ben conceptmaker, art director en vormgever. We houden ons bezig met alles wat bij het SOLOS platform komt kijken, van organisatie en coaching tot PR-campagnes. Onze karakters zijn heel verschillend. Marcus denkt associatiever en is goed in foto’s maken. Ik denk veel praktischer. Zoals bij een conceptbouwer past, fotografeer ik zelf niet maar zoek ik beelden uit die goed communiceren. Ondanks dat we al jaren intensief en vele uren per week samenwerken, zijn er nauwelijks problemen.”

“SOLOS is een broedplaats én de springplank naar professionaliteit.”

Dit willen wij

We willen jongeren die iets willen doen of organiseren op cultureel gebied een springplank bieden en een netwerk om hun plannen mogelijk te maken. Nik is daar een goed voorbeeld van. Hij kwam bij ons met dit leuke initiatief en toen hebben wij hem geholpen om de eerste stappen te zetten. Inmiddels heeft Nik zichzelf al goed op de agenda gezet. Wij zijn uiteindelijk alleen de ondersteunende factor geweest en zullen meebewegen met wat er nog komen gaat.”
De reden dat we voor deze doelgroep hebben gekozen is dat we jongeren interessant en dynamisch vinden. We willen ze heel graag dat extra duwtje geven en ze vooruithelpen als ze iets zelf niet meteen in de vingers hebben. Het is hartstikke leuk om te doen, door veel met jongeren te werken blijf je zelf ook jong!

Dit is onze beperking

We werken altijd met jonge mensen en lowbudget. We staan voor deze doelgroep, maar dat vergt helaas wel veel tijd en energie om mogelijkheden te vinden om aan geld te komen. Dat is jammer, want die tijd besteden we natuurlijk liever aan de inhoud. Soms droom je van de rust van bepaalde basisfinanciën. Gelukkig zijn we tot nu toe wel altijd in staat geweest om samen met jongeren met weinig budget tóch grootse dingen neer te zetten.

Dit hebben wij nodig

We zouden graag zien dat het bedrijfsleven meer betrokken raakt bij wat wij doen. Het zou ontzettend mooi zijn als ze onze manier van werken zien zitten en met ons willen samenwerken, het liefst in de vorm van structureel partnerschap. Financiële en/of facilitaire samenwerking op basis van gemeenschappelijke visie en missie zou heel mooi zijn. We kunnen dan bijvoorbeeld gemeenschappelijk projecten organiseren en presenteren, of samenwerken aan gemeenschappelijke doelen op het gebied van cultuur, kennisuitwisseling en talentontwikkeling. Zo kunnen we dan samen onze bijdrage leveren aan een laagdrempelige ontmoetingsplek en broedplaats voor jongeren.

Dromen

Onze droom is om zo lang mogelijk een ontmoetingsplek en broedplaats voor jongeren te blijven. Daarnaast zouden we jongeren die een eigen bedrijfje willen starten de mogelijkheid willen bieden om hen te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling na hun deelname bij een SOLOS editie. We hopen daarom echt op meer samenwerking met bedrijven, zodat dit ook mogelijk wordt.

Geschreven door: Rinka van Ipenburg
Beeldmateriaal: Iris Rijskamp

Deel dit met
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone