Privacy Statement

Raket verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Raket verwerkt persoonsgegevens die zelf aan ons zijn verstrekt. Het gaat om gegevens die we ontvangen via e-mail contact of gebruik van het contactformulier. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens worden verstrekt door personen in de profielen op de website van Raket. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

Van wie verwerkt Raket persoonsgegevens?

  • Vrijwilligers
  • Donateurs
  • Mensen en organisaties met een profiel op Raket
  • Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die interesse hebben getoond in Raket en die een contactformulier hebben ingevuld, via e-mail of telefonisch contact hebben gehad met Raket.
  • Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeentes en leveranciers werken.

En met welk doel?

We gebruiken persoonsgegevens voornamelijk om contact op te nemen wanneer we een evenement of campagne organiseren. Zonder communicatie met vrijwilligers, donateurs, geinteresseerden en overige contactpersonen zou Raket haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, e-mailadressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met donaties en administratie.

In elk mailcontact krijg je de mogelijkheid om je af te melden voor toekomstig contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Raket neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@raket.info.

Kan ik controleren welke informatie Raket over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie Raket over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via hallo@raket.info.

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via hallo@raket.info.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Uitschrijving is mogelijk door een mail te sturen naar hallo@raket.info. De gegevens worden dan verwijderd.

Wie mails krijgt over acties of campagnes van Raket, kan zich daarvoor ten alle tijden afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Je kunt ook een mail sturen naar hallo@raket.info.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

Nee

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Stichting Raket bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te wissen (recht op vergetelheid), bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens indien wij ons daarbij beroepen op ‘gerechtvaardigd belang’ en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien je een van deze rechten wilt inroepen, kan je contact met ons opnemen via hallo@raket.info. Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt door ons.

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via hallo@raket.info.

Cookies

Raket gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Disclaimer

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel Raket probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Raket expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Deel dit met
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone