Bemanning

Bedrijven

“Samen staan we sterk”: een vaak gebruikte slogan in het bedrijfsleven. Natuurlijk is dat ook zo, maar hoe doe je mee als je een beperking hebt? Veel functies kennen een grote diversiteit aan competenties. Wat als er één ontbreekt? Mag je dan nog meedoen?

Vaak wordt een beperking van een medewerker gezien als een inperking in de capaciteit. Maar is dat wel zo? Raket vraagt werknemers en overheid hun ogen te openen voor talent. Door bedrijven en overheidsinstanties in contact te brengen met talenten en met elkaar, wil Raket prikkelen tot nieuwe verbindingen en zienswijzen. Durf jij het aan? Geef ook ruimte aan talent!

Meld je aan als bedrijf bij Raket en laat zien wat je al doet om de talenten van mensen met een beperking tot uiting te laten komen of kom naar een van de meet-ups en ontmoet talent. Mail naar hallo@raket.info en meld ons jouw ervaringen.

Vrijwilligers

Stichting Raket kan bestaan door de inzet van vrijwilligers. Dankzij vele handen kunnen talenten omhoog getild worden en staan zij in de spotlights. Wil je je ook graag inzetten om ruimte te creëren voor deze talenten?

Ga naar de Vrijwilliger worden pagina om te kijken waar we hulp bij kunnen gebruiken.

Heb jij andere talenten welke niet zijn genoemd en wil je toch graag jouw bijdrage leveren aan Raket? Mail dan naar hallo@raket.info en vertel ons jouw talenten en hoe jij je in zou willen zetten voor stichting Raket. Wie weet ben je van onschatbare waarde voor onze organisatie!

Sponsoren

Raket is een vrijwilligersorganisatie die voor haar inkomsten afhankelijk is van subsidies, fondsen, sponsoring en donaties. Dankzij deze inkomsten kan Raket de talenten op een professionele manier een podium geven op onze website en middels diverse activiteiten werkgevers, overheid en talenten met elkaar verbinden. Middelen om onze doelstellingen te realiseren zijn altijd van harte welkom, daarmee kunnen we immers nog meer talenten een gezicht geven en de beeldvorming een boost geven.

Wil je de doelstelling van Raket vrijblijvend ondersteunen of jouw bedrijf verbinden aan onze organisatie, doneer dan via onderstaand rekeningnummer of neem contact met ons op via hallo@raket.info. We gaan dan persoonlijk met je bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Rekeningnummer: NL04RABO0306232669

Deel dit met
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone